به گزارش افکارنیوز،

ستاره سادات قطبی این عکس را منتشر کرد.

 

ستاره سادات قطبی