محسن افشانی پس از پست حاشیه ساز اخیرش ، با انتشار این عکس نوشت:

#بفرموده_سلطان

زخمى میکنم

والسّلام

#محسن_افشانى

سلطان حاشیه