سینا شعبانخانی با انتشار این عکس نوشت:

عشق من غصه نخور/غصه ها سر می رسن/بهترین روزا همیشه روز آخر می رسن

این روزای پاییزی فقط با بهار تو می گذره همسرم خدا رو برای داشتنت سپاسگزارم

سینا شعبانخانی