شقایق دهقان با انتشار این عکس نوشت: بی همگان به سر شود بی‌تو " پسر" نمی‌شود!

 

شقایق دهقان