فلور نظری با انتشار این عکس نوشت:

برای خوب گوش دادن به حرف کسی لازم نیست با همه ی گفته هاش موافقت کنیم، لازم نیست همه ی جواب ها رو در آستین مون داشته باشین و مجبور نیستیم آماده به خدمت بایستیم تا فرد مقابلمون حس کنه واقعا داریم بهش گوش میکنیم!

تنها کاری که باید بلد باشیم اینه : هنر خوب گوش دادن یعنی با خوب گوش دادنمون این حس رو بهش بدیم : من برای تو و احساسی که الان داری ارزش قائلم ... و حست رو میفهمم.

به هم گوش کنیم به خودمون گوش کنیم به موجودات به طبیعت به هستی گوش کنیم ، خوب گوش کنیم ..

فلور نظری