سحر قریشی با انتشار این عکس نوشت:

پشت صحنه فیلم سینمایی اتومبیل در کنار کارگردان خوش اخلاق این فیلم آقای علی میری رامشه.

 

سحر قریشی