دانیال عبادی این تصویر را در اینستاگرامش منتشر کرد.

 

دانیال عبادی