نوید محمدزاده این عکس را منتشر کرد.

 

نوید محمدزاده