حامد کمیلی، چهره شناخته شده سینما و تلویزیون در آخرین فعالیت اینستاگرامی خود استوری جالبی را منتشر کرد.

 

استوری جالب حامد کمیلی