عاطفه رضوی در اینستاگرامش نوشت:

ما زنان در هر جامعه‌یی و در طول تاریخ، در معرض خشونت‌های گوناگون بوده‌ایم، که آن را در چهار دسته خشونت‌های فیزیکی، جنسی، روحی‌روانی و اقتصادی‌اجتماعی طبقه بندی کرده‌اند.براساس تعریف ارائه شده از سوی «سازمان ملل متحد»، اعمال هرگونه رفتار و یا گفتار آزاردهنده از سوی مردان که سبب آسیب‌های فیزیکی، جنسی، ذهنی یا رنج‌زنان شود خشونت علیه زنان تعریف می‌شود.

ممکن است هر زنی در دوران زندگی خودعلاوه بر همسر،پدر،برادر،فرزند پسر، در محیط کار یا خیابان و امروزه در فضاهای مجازی با خشونت روبه‌رو شده باشد.

اینها را همه ما‌ کم و بیش می دانیم اما آنجا که بخاطر نا‌آگاهی فرهنگی، و تربیت در دوران کودکی، احساساتمان را پنهان می کنیم و از ترس اینکه مبادا بی ملاحظه جلوه کنیم خشم را فرو می خوریم، خشونت علیه خودمان را شروع کرده ایم.خیلی از زنان وقتی حقوق خود را پایمال شده می‌بینند به زور متوسل نمی‌شوند، در خود فرو می‌روند‌‌ و این اتفاقی است که برای یک جامعه خطرناک است چرا که زن نشاط خانه است زن که خوشحال است خانه و خانواده شاد است و به طبع آن جامعه شاد است.

آنجاکه زنی برای احقاق حق خود سر بلند کند و زنان دیگر با الفاظی نه چندان خوب او را مسخره کنند خشونت علیه زنان است،اما اینبار بدست زنان.

باید از خانه هایمان شروع کنیم از خودمان، از قوانین نانوشته و نا برابر بین پسران و دخترانمان،وقتی به دخترانمان می گوییم خوبی به کم حرفی و سربه زیریست، و بد است دختر پر حرف باشد و سر به هوا، اینگونه به او یاد داده ایم سکوت کند و حقوقش را به دیگری واگذارد،وقتی پسران را از کارهای خانه معاف می کنیم و کارها را فقط به دختران می سپرم ، حتی دائم برای چگونه نشستن تذکر می دهیم و با قانونی نا نوشته هیچ منعی برای پسرانمان نداریم، اینگونه به آنها می آموزیم که برابر نیستند. وقتی در خانه بین شان بحث و دعوا می شود دختر را دعوت به سکوت می کنیم و می گوییم مردها اینجوریند و هرگز کنترل خشم را به پسرانمان یاد نمی دهیم، اینگونه به آنها می آموزیم که زن بوقت خشم باید سکوت کند و مرد حق دارد در صورت عصبانیت پرخاشگری کند. "خشونت بازتابی از حس پرخاشگری است".

در جایی خواندم، راه تسلط بر هر جامعه تحقیر و محدود کردن زنان آن جامعه است زیرا زنان اسیر، دیگر قادر نخواهند بود انسانهایی آگاه و آزادی خواه و با شرافت پرورش دهند. و من فکر می کنم همه ما چه زن و چه مرد می توانیم  با آگاهی بر رفتار خود به گونه ای شرافتمند با خشونت علیه زنان مبارزه کنیم.

#خشونت_علیه_زنان_را_متوقف_کنیم

عکس میترا محاسنی

نمایی از من و صابر ابر در فیلم قصه‌ها

عاطفه رضوی