رضا عطاران در توضیح این عکس نوشت:
کلا حواسش به این دنیا نبود ...

مارادونا