سوگل طهماسبی با انتشار این عکس‌ها نوشت:

نسبت عشق به من نسبت جان است به تن

#اولین_سالگرد_ازدواجمون_مبارک #پاییز_بهاریست_که_عاشق_شده_است

 

سوگل طهماسبی

2

1