حدیث میرامینی با این استوری به انتشار عکسش با یک نوزاد واکنش نشان داد و گفت: این نوزاد فرزند من نیست!

 

حدیث میرامینی