سلفی ا فسانه بایگان و مارال فرجاد بازیگران سریال طنز باخانمان را مشاهده می کنید.

سریال باخانمان هر شب از ساعت 20:45 دقیقه از  شبکه سه سیما  پخش می شود.

بازیگران سریال باخانمان

حسن پورشیرازی ، شهره لرستانی، حسام محمودی، الهام اخوان، مارال فرجاد، امیر حسین طاهری، امیر کاظمی، فرزانه سهیلی، امیر آتشانی، مریم سلطانی، مه روز ناصر شریف، مهناز کرباسچیان، نصرت دادرسی، حامد وکیلی، گیتی معینی، سارا عابدی، امیر علی خانی، با حضور سعید امیرسلیمانی، شهرام شکیبا ، خسرو احمدی، امید روحانی، با هنرمندی افسانه بایگان و آتیلا پسیانی و با حضور افتخاری بهنام تشکر و شقایق دهقان بازیگران سریال باخانمان هستند.

افسانه بایگان