داریوش فرضیایی  مجری و برنامه‌ساز بخش کودک و نوجوان، تصویری از خود در کنار مجسمه گاندی منتشر کرده و نوشت:

"تا میتوانی به کسی آزار نرسان

بگذار آنان اذیتت کنن

زیرا درد روزی خوب میشود

اما پشیمانی یک عمر ماندگار است ..

« مهاتما گاندی »

پی نوشت : عکس قدیمی است"

 

داریوش فرضیایی