سروش جمشیدی  بازیگر ایرانی ویدئویی دیدنی از پشت صحنه خنده‌دار برنامه بچه محل در صفحه اجتماعی‌اش بارگذاری کرد و نوشت:

"پشت صحنه بچه محل

همیشه پشت صحنه ها برای خود ما هم جذاب هستند

امیر سهیلی و امیر محمد متقیان عزیز و دوست داشتنی همیشه پای ثابت خنده های من در پشت صحنه ها بودن

ولی هیچوقت گردن نمیگرفتن"

 

سروش جمشیدی