هانیه غلامی با انتشار این عکس نوشت:

اگه میتونی اینو بخونی

یعنی خیلی نزدیکی 

هانیه غلامی