بهنام بانی ، خواننده شناخته شده موسیقی پاپ با به اشتراک گذاشتن تصویر جدیدی از خود در صفحه مجازی‌اش،‌ نوشته قابل تأملی را منتشر کرد.

"باور نمیکنم که خدا به کسی « نه “ بگوید.
خدا فقط سه پاسخ دارد:
۱-چَشم.
۲-یه کم صبر کن.
۳-‌پیشنهاد بهتری برات دارم (گابریل گارسیا مارکز)
ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻳﮏ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺍﺳﺖ، ﻧﻪ ﻳﮏ ﻣﮑﺎﻓﺎﺕ...
ﻓﺮﺻﺘﻰ ﺍﺳﺖ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺎ
ﺑﺪﺍﻧﻰ،
ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻰ،
ﻭ ﺯﻳﺒﺎ ﺑﻨﮕﺮﻯ...
ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺩﺭ ﺧﺎﻃﺮه ها ﺑﻤﺎﻧﯽ...
عکس:رضا نورانی"

پست جدید بهنام بانی