نصرالله رادش با انتشار این عکس نوشت:

هر دم..

هر دم کنار تو از عقل ، فارغم

شکر خدا که نمودی ، تو عاشقم

بی باده مستم و بی سحر، ساحرم

بی وزن، بی قافیه، بی بیت، شاعرم

بر موج فائقم و غرقِ کواکبم

از هر جوان جوانترم آن طفلِ سابقم

جانا بگو کدام ثواب بود مُزدش چنین گوهر ؟

فریاد من بِشنیدی  یا رب کدااام سحر ؟

آوردیش که بدانم ، اعجاز نزدِ توست

زین آفتاب و این طلوع، درمن جوانه رُست

آوردیش که ساغر من پُرکنی ز مِهر

شکرت خدای عالِم و ای خالقِ سپهر.

نصرالله رادش .دیماه ۱۳۹۹. تقدیم به همسرم.

نصرالله رادش