عکسی که بهنام تشکر از برنامه شام ایرانی در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

تم متفاوت شرکت کنندگان شام ایرانی + عکس