عکسی که شکیب شجره به الزگی از خودش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

شکیب شجره با ظاهری متفاوت + عکس