به نظر شما رفیق و همراه مهران احمدی در هفتمین قسمت برنامه «#همرفیق» چه کسی است؟او در این برنامه همراه با بهترین رفیقش حضور دارد:

هومن حاجی عبداللهی

برزو نیک نژاد

منوچهر هادی

مجید صالحی

 

همرفیق