فاطمه گودرزی ، بازیگر با سابقه سینما و تلویزیون در آخرین فعالیت مجازی خود، استوری تأمل برانگیز زیر را منتشر کرد.

 

فعالیت هنرمندان در فضای مجازی