دواین جانسون ملقب به «راک» می‌گوید، هنوز هم برنامه رئیس جمهور شدن را در ذهن دارد. این بازیگر و کشتی‌گیر سابق که برای سریال جدیدش به نام «راک جوان» در حال مصاحبه بود، از تمایلش برای ورود به سیاست سخن گفت. او همچنین تأیید کرد که در گذشته این موضوع را خیلی جدی پیگیری کرده بود.

جانسون در سال ۲۰۱۹ گفت: مصاحبه کاملا هریس را دیدم و خوب بود؛ اما در خودم کمبود تجربه و موارد دیگر را دیدم و به همین دلیل به نظرم زمان مناسبی برای ورود من به عرصه سیاست نیست.

اکنون سال ۲۰۲۱ است و دواین جانسون می‌گوید دوباره در نظر دارد، برای ریاست جمهوری آمریکا اقدام کند. البته او می‌گوید اقدام برای ریاست جمهوری دست او نیست و مردم باید از او بخواهند.

این بازیگر گفت: اگر این چیزی است که مردم می‌خواهند در آینده اقدام برای ریاست جمهوری را در نظر خواهم گرفت. این را جدی می‌گویم و شوخی نمی‌کنم. پس صبر می‌کنم و حرف مردم را می‌شنوم.

دواین جانسون در سال ۲۰۱۶ اعلام کرده بود که در ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ شرکت خواهد کرد؛ چرا که معتقد بود انتخاب دونالد ترامپ در انتخابات نشان می دهد که هر اتفاقی ممکن است بیفتد.

این بازیگر ۴۸ ساله عموماً صحبت‌ سیاسی نمی‌کند، اما در انتخابات این دوره آمریکا برای نخستین بار از جو بایدن برای ریاست جمهوری حمایت کرد.