سید جواد رضویان  کمدین و طنزپرداز سینمای ایران تصویری را از کوچه‌ای به نام شهیدی که همنام خودش بود منتشر کرد و خود را مدیون خون شهدا دانست. او در پست خود از خداوند توفیق شهادت را طلب کرد.

" به نام پروردگار یکتا.
شما رفتید تا آرامش باشد، آیا هست؟
شما رفتید تا عدالت باشد، آیا هست؟
شما رفتید تا.
شهدا شرمنده ام.
کاش من هم پرواز یاد میگرفتم
شب جمعه یادى کنیم از تمام خفتگان در خاک مخصوص شهداى عزیز که تا ابد مدیون آنانیم.
پ ن: اگر نشانى از این عزیز شهید دارید که حقیر افتخار هم نامى با ایشون رو دارم در خصوصى محبت بفرمایٔید تا براى بوسه بر تربت این عزیز برسم سپاسگزارم
تنتون از بلا دور، دلتون به امید پر نور
یاحق
پ ن ٢: بینهایت از عزیزان سپاسگزارم، محبت کردند و آدرس محل دفن و کوچه این عزیز رو برام فرستادند، عمرى بود براى عرض ادب خدمتشون میرسم "

شهید همنام آقای بازیگر