عکسی که زهره فکورصبور از فیلم جدیدش به نام خطای دید در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

خطای دید زهره فکور صبور + عکس