فریبا نادری تصویر زیر را در صفحه شخصی خود استوری کرد.

 

فریبا نادری