عکسی که شهره سلطانی به تازگی از خودش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

شهره سلطانی در نمایشگاهی عجیب + عکس