آزیتا ترکاشوند با انتشار این عکس در صفحه شخصی خود نوشت:

 

آزیتا ترکاشوند

گر نداری دانش ترکیب رنگ

بین گلها زشت یا زیبا مکن

خوب دیدن شرط انسان بودن است