علیرضا خمسه با انتشار این عکس نوشت:

امروز دومین سالگرد درگذشت هنرمند ارزنده و همکار خوش قلب ما خشایار الوند است.

جایش در آسمان هاست ولی یاد و خاطرات شیرینش همیشه با ماست.

خمسه الوند