علی ضیا تصویر زیر را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

واکنش مجری جنجالی به شکست علی کریمی در انتخابات /عکس