پوراندخت مهیمن ، بازیگر سینما و تلویزیون، تصویری یادگاری از فیلم سینمایی « بیا از گذشته حرف بزنیم » را در صفحه مجازی خود منتشر کرده است.

"فیلم تلوزیونی بیا از گذشته حرف بزنیم
به همراه ثریاقاسمی _ مهین شهابی _ حمیده خیرآبادی و...
مشهد
زمستان 87"

سینمایی بیا از گذشته حرف بزنیم