شیوا خسرومهر تصویر زیر را در صفحه شخصی خود منتشر کرد و نوشت:

دوستت دارم . عاشقتم ، عشقم ، میمیرم برات و هزار جمله و کلمه ی دم دستی و دستمالی شده در عصر من و شما .

عصری که ، کلمات و واژه ها ، به کلی ، معنی و مفهوم خودشون رو از دست دادن و خیلی وقته تبدیل شدن به ادبیات روزمره و تکراری .

ولی از نظر من کلمه ی دوست ، مقام بسیار والایی داره ، که در نهایت میشه رفیق .

من تو این روزها و سالهای اخیر ، تعداد دوستام ، که همون رفیق هام هستند ، به تعداد انگشتان دو دست هم نمیرسه ، اونی که حتی تو واتساپ ، با اینکه ایران نیست ، از احوال پرسی من متوجه میشه من حالم خوب نیست ، اونی که از چشمهای من متوجه میشه حالم خوب نیست ، اونی که از لباس پوشیدن من ، متوجه میشه ، من حالم خوب نیست. ، دوستی که میدونه تو خسته ای ، تو گرسنه ای ، تو بی پولی ، تو بیکاری ، تو کم اوردی ، . . .

 خواهش میکنم ، دنبال دوست جدید نباشید ، دوستای قدیمی تون رو برای خودتون نگه دارید ، این خیلی سخت تر و باارزش تر از پیدا کردن دوستان جدیده .

سه شنبه ۱۲ اسفند ماه ۹۹

تاریخ عکس : پنجم بهمن ماه ۹۹ 

شیوا خسرومهر