شبنم قلی خانی تصویر زیر را در صفحه رسمی خود استوری کرد.

شبنم قلی خانی در حال دوچرخه زدن در سالن ورزشی /عکس