بهنوش بختیاری با انتشار این تصویر در صفحه شخصی خود نوشت:

چهره جدید بهنوش بختیاری /عکس

مُحبّت همه چیز را شکست می دهد

و خود شکست نمی خورد

به این جمله اعتقاد داشته باشید!

محبت بر همه چیز غالب است

بالاترین قدرت را دارد،

سنگ را آب می کند و کوه را جابجا

اگر روزی به کسی محبت کردید،

باور داشته باشید هرگز نخواهد توانست از یاد ببرد.

ماندگارترین اثر هنری انسان محبت است،

هرگز وسعت محبتمان را کم نکنیم.