جواد کاظمیان با انتشار استوری نوشت:
‎یاد گرفته ام انسان ها را قضاوت نکنم چون شاید خودم همیشه در معرض قضاوت باشم .ولی انسانهایی که پشت سر کسی که دستش از این دنیا کوتاه است حرف میزنند . کسی که دفاعى از خود ندارد چون در این دنیا نیست بسیار کثیف هستند. خواهر و برادری که برای دیده شدن در صنعت خودتان تمام تلاشتان را میکنید درسته دیده میشوید ولی به کثیف ترین شکل درست شبیه به خودتان..... على تنها عشق اش مادرش بود ...
‎زنهای اصیل پر از عشق و احساس هستن اونا عشق شون و پنهان میکن تو خلوتشون بهش فکر میکنن حتى مسائل خصوصی شون و واسه
‎کسی بازگو نمیکنن ولی فیک ها و دوزاری های پر از توهم به دروغ جار میزنن و جلب توجه میکنن.