محمد سلوکی ، مجری برنامه‌های تلویزیونی که فعالیت نسبتا کمی در فضای مجازی دارد به تازگی تصویر جدیدی از خود را در صفحه‌‎اش به اشتراک گذاشته است.

محمد سلوکی