‌مهران غفوریان‌ در پستش نوشت:
قربون چشمات برم بابا ...

مهران غفوریان