عکسی که ویشکا آسایش با دوستش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

شباهت جالب  ویشکا آسایش و رفیقش /عکس