عکسی که متین ستوده با ظاهر جدیدش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. 

متین ستوده