عکسی که الهام پاوه نژاد با لباس کردی در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

پوشش محلی الهام پاوه نژاد /عکس