بهرام افشاری این عکس را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

بهرام افشاری