فریبا نادری تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد و نوشت:

آنچه خدا می دهد پایانی ندارد،

و آنچه آدم ها میدهند، دوامی...

زندگیتان سرشار از داده های خدا الهی. 

تیپ متفاوت فریبا نادری /عکس