واکنش تند اینستاگرامی مجید صالحی به اظهارات عجیب کارشناس تلویزیون را مشاهده می کنید.

مجید صالحی اینستاگرام