عکسی که دریا مرادی دشت به تازگی از خودش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.