عکسی که خشایار راد با چند حاجی فیروز در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

خشایار راد در بین حاجی فیروزا + عکس