عکسی قدیمی که امید جهان با مرحوم مرتضی پاشایی و مهدی احمدوند و مهدی کرد در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

خاطره بازی امید جهان با مرتضی پاشایی مرحوم + عکس