عکسی از زمان کودکی‌و‌حال بهرام رادان که او در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

 بهرام رادان در دوران کودکی + عکس