خودرو ی معاون اول رییس‌جمهور در حاشیه بازدید از یک واحد تولیدی تخم‌مرغ و یک دامداری در شهرستان ری را ببینید.

371217_465