بهاره افشاری  استوری در خصوص برخورد با آدم‌ها منتشر کرد.

بهاره افشاری